-
Praha 2/6/2011

AD-IN-ONE s radostí oznamuje uvedení modulu Creative library na trh. AD-IN-ONE Creative library je řešení z kategorie "digital asset management (DAM)".

Díky Creative library řešení mohou agentury jednoduše ukládat, kategorizovat, třídit a vyhledávat soubory s výstupy z kreativního oddělení.

AD-IN-ONE Creative library spojuje veškeré výstupy jako obrázky, videa, linky s příslušným klientem, brandem, zakázkou, ale i kreativním týmem, klíčovými slovy apod. Jakýkoliv výstup tak může být snadno dohledán podle nejrůznějších kritérií.

Na rozdíl od ostatních složitých DAM systémů AD-IN-ONE Creative library pracuje s klasickými diskovými složkami a nevyžaduje nákup dodatečného hardwaru ani drahých databází a dalšího software.

Tento modul zjednodušuje práci zejména s ukládáním kreativních výstupů (vede kreativce k tomu co, jak a kam uložit) a s vyhledáváním jakékoliv kreativní práce.

Zejména snadné dohledání nepoužitých kreativních návrhů (návrhy nepoužité v tendrech, nebo ty které zkrátka nevyhráli, ale stojí je za to uschovat pro příští inspiraci apod.) se občas rovná hodnotě zlata pro jakoukoliv reklamní agenturu a jakýkoliv nový tendr. Některé agentury využívají Creative Library i pro ukládání kampaní realizovaných jinými agenturami a sledování nápadů konkurenčních týmů.

Zaregistrujte se na živou prezentaci!
Zaregistrujte se na živou prezentaci!
jméno:
firma:
firemní email:
země:
vzkaz: