Ogilvy
Praski oddział Grupy Ogilvy podjął decyzję o aktualizacji AD-IN-ONE do najnowszej wersji systemu. Ujednolicenie procesów w 13 firmach grupy nie jest problemem w AD-IN-ONE.
Register for a live presentation!
Register for a live presentation!
name:
company:
business email:
country:
message: