GMP, Romania
GMP
GMP Group, wiodąca niezależna rumuńska agencja (www.gmp.ro) postanowiła wdrożyć oprogramowanie do zarządzania agencją AD-IN-ONE.

AD-IN-ONE zostanie wdrożony we wszystkich pięciu jednostkach grupy oraz będzie koordynować cały zespół 102 pracowników.

Ivan Petrův, prezes AD-IN-ONE powiedział: "Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy powitać GMP Group w naszej rodzinie klientów. Współpraca ta jest zachęcającą wskazówką dla wszystkich rumuńskich agencji, które walczą obniżając marże na obsługę wymagających klientów, w tych trudnych gospodarczych czasach”.

Libor Černy, dyrektor zarządzający AD-IN-ONE dodaje: " Ostatnio, duże agencje takie jak GMP Group są coraz bardziej zainteresowane AD-IN-ONE. Zdają sobie sprawę , że klienci obniżają swoje budżety i zwiększają swoje żądania, a przychylenie się do takich warunków jest jedynym sposobem, aby utrzymać rentowność. W tym scenariuszu agencja, która wie jak zmierzyć swoją wydajność, wie jak wygrać. Większość systemów, które obecnie są używane przez agencje zwyczajnie nie zdaje egzaminu z zarządzania rentownością w czasie rzeczywistym. Ale AD-IN-ONE robi to bardzo dobrze, a więc nasi klienci zyskują znaczącą przewagę nad konkurencją”.

Nie trzeba dodawać, że przedstawiciele Grupy GMP doceniają fakt, że AD-IN-ONE jest w pełni zintegrowanym systemem do zarządzania agencją.

Cały system zostanie ustalawiony oddzielnie dla każdej jednostki w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb agencji full service, a także Digital, PR oraz pozostałych jednostek GMP.

Register for a live presentation!
Register for a live presentation!
name:
company:
business email:
country:
message: