Publicis / Knut, Slovakia
Publicis Worldwide
Publicis Słowacja postawiło na AD-IN-ONE chcąc zwiększyć swoją efektywność

Praga, 5 marca 2010

Zarząd Publicis Knut Słowacja zdecydował się na zakup AD-IN-ONE i na wdrożenie systemu we wszystkich swoich czterech spółkach. Zakończenie implementacji planuje się za 4 tygodnie. Zarząd agencji spodziewa się od AD-IN-ONE zwiększenia wewnętrznej efektywności i poprawienie zyskowności grupy.
Publicis Kunut Słowacja podejmując decyzję o zakupie AD-IN-ONE bazował na doświadczeniu czeskiego oddziału Publicisu. System został wdrożony wraz z interfejsem do programu księgowego, przez co unika się podwójnego wprowadzania dokumentów finansowych. AD-IN-ONE daje słowackiemu Publicisowi sprawdzone rozwiązania z innych agencji, daje możliwość udoskonalenia procesów i podniesienia poziomu zarządzania całej grupy.

Register for a live presentation!
Register for a live presentation!
name:
company:
business email:
country:
message: