Scenografie, Czech Republic
Scenografie
Praga, Czechy, 01 marca 2011

Scenografie - czołowa czeska agencja designowa, eventowa, promocyjna, wystawiennicza, również produkcyjna na potrzeby telewizji, wybrała system AD-IN-ONE.

"Po dwóch latach używania innego systemu zdaliśmy sobie sprawę, że nie spełnia on naszych potrzeb i oczekiwań, i że nie rozwiążemy z jego pomocą wszystkich naszych problemów. Zaletą AD-IN-ONE jest między innymi możliwość korzystania z różnych języków i walut dla naszych dokumentów finansowych. Dla firmy takiej jak nasza, zajmującej się klientami i dostawcami zagranicznymi, funkcje te mają kluczowe znaczenie. Odkryłem również inną wielką zaletę, że jest bezpośrednie połączenie (interfejs) pomiędzy AD-IN-ONE, a oprogramowaniem księgowym i naszym bankiem. Jesteśmy pewni, że takie połączenie ułatwi nam pracę i da poczucie większej kontroli.

Nasz wokflow jest podobny do pracy agencji reklamowej, więc wiemy, że system jest dostosowany do naszych potrzeb.
Spodziewamy się, że AD-IN-ONE zwiększy wydajność i kontrolę w agencji, ale również będzie narzędziem do pracy dla całego personelu. Jesteśmy pewni, że AD-IN-ONE pomoże nam w ekspansji firmy bez wzrostu kosztów osobowych."

Matej Palouš, Dyrektor

Register for a live presentation!
Register for a live presentation!
name:
company:
business email:
country:
message: